ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน, 2023 | | namyuensso

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศวันที่_18_ตค_2566
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นิเทศงานระดับ คปสอ.1/2560 ณ รพ.สต.โนนสูง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม, 2017 | | namyuensso

f68

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายชวน จันทร์เลื่อนสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนได้เดินทางร่วมพบปะพูดคุยในงานประเมินในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำยืน ได้เดินทางนิเทศงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเครือข่ายสาธารณสุข ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นเหมือนญาติพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

สรุปนิเทศงานระดับ คปสอ.1/2560

ภาคเช้า รพ.สต.โนนสูง วันที่ 28 ก.พ.2560
#หัวหน้าชวน
– วันอสม.แห่งชาติวันที่28/2/17ค่าหัว200฿/คน ขาดงบประมาณ ขอสบทบจากอสม.
⁃ KPI หลายตัวของอำเภอน้ำยืนไม่ผ่านจังหวัดจะตัดยอด6/3/17ผลงานเรายังต่ำให้เร่งผลงานและกรอกข้อมูลเพื่อเร่งผลงานก่อนตัดยอด
⁃ ส้วมผู้พิการ,มาตรฐานHAS
⁃ ตัวชี้วัด ที่ควรเร่งผลงานกรอก คือสมดีสมส่วน รพ.สต.โนนสูงได้40%
⁃ งบลงทุน รพ.สต.โนนสูง ปี 2561 ระดับจังหวัด น่าจะได้งบสร้าง รพ.สต.ใหม่ ให้พื้นที่หาสถานที่ในการก่อสร้างอาคาร
⁃ รพ.สต.โนนสูง มีผลงานดี บุคลากรมีครบมี พร้อมในการทำงาน .
#ฝ่ายบริหาร
⁃ คนเงินของ
⁃ พัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ
⁃ สิ่งก่อสร้าง เตรียมสร้างอาคารแห่งใหม่
⁃ การจำหน่ายพัสดุประจำปี
⁃ GL ฝากให้ส่งให้ทันเวลา บริหารจัดการควรมีการทำรายให้เสร็จก่อนกรอก
⁃ ITAการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรควรมีความรับรู้และกระบวนการในการทำงาน
⁃ แฟ้มบันทึกงานทำงานของบุคลากร (Portfolio)ใน รพ.สต. ควรมีทุกคนเพื่อบันทึกความก้าวหน้าด้านต่างๆ เช่น การอบรม,ลาศึกษาต่อ,ความรู้เรื่อง Lab
⁃ การออกรายงาน 404,407รายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน
⁃ การขีดคร่อมเช็คทะเบียนจ่ายเช็ค ต้องมีผู้เซ็นต์รับ ทั้งต้นขั้วเช็คด้วย เพื่อยืนยันการรับเช็ค (ในนามร้านค้าให้ขีดคร่อม2เส้น)
⁃ ทะเบียนรายงานเช็คยังไม่เรียบร้อย
⁃ ใบสำคัญรับเงินเอกสารยังไม่เรียบร้อย
-การส่งงบทดลอง ส่งทันเวลา
#NCD รพ.น้ำยืน
⁃ ชื่นชม จนท.โนนสูง ในการดำเนินงานNCD
⁃ ปัญหาในพื้นที่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการงบประมาณช้าจาก อบต.โดมประดิษฐ์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
⁃ DM ,HT มีปัญหาในการติดตามผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ระบบการติดตามยังไม่มีแผนที่ชัดเจน
⁃ CVD RISK ผลงานยังต่ำ
⁃ ชื่นชมที่มีนวัตกรรมในการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การมอลของรางวัลให้ และฝากลงบันทึกข้อมูลให้ทันเวลา
⁃ สื่อการให้ความรู้ สื่อการสอนผู้ป่วยDMยังขาดสื่อ รพ.น้ำยืน จะประสานขออุปกรณ์ให้
⁃ ผู้ป่วยDM กลุ่มสีแดงยังทานยาไม่ถูกต้องฝากติดตามแก้ปัญหา
⁃ LAB เดือน พย.59 หายยกชุดทาง รพ.จะติดตามหาสาเหตุอีกครั้งมีปัญหาที่ระบบไหน
⁃ HbA1C ได้รับงบ180,000฿.ในการตรวจเจาะเป้าหมายตรวจคือคนไข้กลุ่มกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลือง
#งานIC
⁃ รพ.สต.พัฒนาพื้นที่แบ่งโซนได้เป็นสัดส่วนดีขึ้น
⁃ รพ.สต.ติดดาวจะประเมินตามเกณฑ์
⁃ คปสอ.ทำโครงการ รองรับอบรมงานวิชาการ IC จะดำเนินการอบรม ในรพ.สต.และโรงพยาบาล จะแยกอบรม ระหว่างการดำเนินงานใน รพ./รพ.สต. และมีงานLab เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ได้งานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. และพนักงานบริการใน รพ.สต.เข้าร่วมประชุม กำหนดการอบรม คือเดือนพฤษภาคม60
⁃ คู่มือยังใช้เล่มเดิม ปี 2556 เนื่องจากอุบลจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี (ไม่พบคู่มือแล้ว จะจัดทำคู่มือให้ใหม่)
⁃ สร้างกลุ่มLine ICและคุณภาพงานLab ให้ สสอ.รวบรวมสมาชิกแยกออกมาเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงานหลักเพื่อเป็นช่องทางประสานงานที่ง่ายขึ้น
⁃ แบบแปลน รพ.สต.ควรมีระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามา
⁃ มาตรฐานงาน IC รพ.สต.โนนสูงทำได้ดี
#เภสัชกร <พี่เตี้ย>
⁃ แบบประเมินมาตรฐานเภสัชกรรม ปฐมภูมิเขต10และแบบประเมินมาตรฐานเภสัชกรรม รพ.สต.ติดดาวให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
⁃ การบริหารจัดการคลังยาวัคซีนมีบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอทำได้ดีอุณหภูมิอยู่ที่เกณฑ์ปกติถือว่าดีมาก
⁃ การจัดวางวัคซีน ถูกต้องตามมาตรฐาน
⁃ มีการทำสต็อกวัคซีนการใช้ก่อนใช้หลัง แต่ขาดสมุดลงล๊อตติดตามวัคซีน
⁃ ขาดระบบฉุกเฉินกรณีเกิดไฟฟ้าดับ แผนผังห่วงโซ่ความเย็น
⁃ เฝ้าระวังวัคซีนวันหมดอายุ Over stock ว3/1 ข้อมูลไม่ถูกต้อง รายงานไม่ถูกต้องมีการลงเป้าหมาย ไม่เหมาะสมกับจำนวนที่ฉีด
⁃ การลงJHCISฝากเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง
⁃ คลังยาควรมีกุญแจล๊อคห้อง(ควรแยกจาก Sub stock) เพื่อป้องกันการสูญหาย
⁃ 5ส. มีป้ายชัดเจน
⁃ ยา Over stock ได้แก่ Ibuprofen ยาน้ำบางตัว ไม้พันสำลี เข็มเกือบทุกเบอร์ ฝากดูรายงานการเบิกยาเอกสารและจำนวนยาในคลังไม่ตรงกันควรเช็คคงคลังยาก่อนเบิกเพื่อให้ยอดตรงกัน
⁃ มีแผนผังยาหมดอายุ ดีมากแต่ควรทำให้ต่อเนื่องและทำให้ชัดเจน ทำสีเตือนแยกให้ชัดเจน
⁃ เอกสารการเบิกจ่ายขาด ภ003เห็นแต่ ภ001คงคลังยาไม่มีการลงและเช็คยอดที่จริงเพื่อควบคุมการเบิกจ่าย การเซ็นต์เอกสารไม่ครบถ้วนควรเช็คให้ครบทุกครั้งในการเบิกยา
⁃ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วย ไม่มีการเขียน Family Folder
⁃ ASU, RDU การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วง,ผู้ป่วย URI ยังไม่ผ่านเกณฑ์
⁃ การเฝ้าระวังตรวจสอบร้านค้าร้านชำและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฝากพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาที่ผสมDexza กินแล้วไตวายเสียชีวิต กรณีพื้นที่รอยต่อ เช่น ช่องจอม ช่องสะงำ ช่องอานม้า
# Lab พี่เปรียว
⁃ จนท.ยังไม่เคยได้รับการอบรมความรู้ ในด้าน Lab
⁃ สถานที่เครื่องมือถือว่าดี
⁃ ขาดนาฬิกาจับเวลา
⁃ ขาดขั้นตอนการทำลายสิ่งส่งตรวจ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ,Tube
⁃ IQC มีการสมัครทุก รพ.สต.แล้ว ยังขาด EQA
⁃ คู่มือส่ง Lab
# NCD น้อยจ๋า
⁃ งานตรวจคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.โนนสูงควรเร่งรัดผลงานให้ทัน ร้อยละ90 ตอนนี้ได้ 30%
⁃ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลงานโนนสูงผ่าน
⁃ เร่งรัดการตรวจเต้านมด้วยตัวเองให้บันทึกใน Special PP
⁃ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำได้ดี
⁃ ความดันตรวจตาตรวจเท้าทำได้ดี
⁃ CVD Risk ควรลงใน Special PP และ NCD Screen
⁃ คัดกรองไตเรื้อรังต้องเร่งดำเนินการ
⁃ จากการสุ่ม สำรวจร้านค้าร้านชำ พบยาอันตรายยังมีอยู่และเครื่องสำอางค์ผิดกฎหมาย ,ขนมที่ไม่มีเลข อย.
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไม่มีโฆษณาโชว์
#ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิตและทันตสาธารณสุข
⁃ ชื่นชมแฟ้มผลงานตามตัวชี้วัด
⁃ มีงานคัดกรองเป้าหมายจิตเวชผลงานของ รพ.สต. ควรลงวันที่ในการคัดกรองในทุกๆเดือน
⁃ ชื่นชมมีแผนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
⁃ งานยาเสพติด ทำได้ดี
⁃ To be number one ฝากประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
⁃ งานEQ 3-5ปี มีการดำเนินงานครบทุก ศพด. และจัดกิจกรรมร่วมกับครู
⁃ การประเมิน IQ ไม่ต่ำกว่า 100 ทีมระดับอำเภอจะลงหลังนิเทศงานเสร็จ
⁃ ผู้พิการมีการดำเนินงานเป็นปัจจุบันการส่งรายงานยังล่าช้า
⁃ การคัดกรองต้อกระจกผลงาน รพ.สต.โนนสูงผ่านเกณฑ์แนะนำทำทะเบียนคัดกรองด้วย
⁃ งานทันตสาธารณสุข ผลงานอำเภอเรายังต่ำ ขอแนะนำการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยทุกรายและกรอกผลงานผ่านJHCIS ผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือการจัดบริการ6เป้าหมาย14กิจกรรมให้เร่งผลงาน
#แพทย์แผนไทยและงานเยี่ยมบ้าน
⁃ มีการลงบันทึกข้อมูลได้ดีห้องแพทย์แผนไทยการจัดห้องได้ดีและเป็นสัดส่วน มีการลงผลงานได้ดี
⁃ ยาสมุนไพรมีจำนวนมาก เช่น อบเชย ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร แนะนำให้นำออกมาใช้
⁃ การนวดอบประคบผลงานผ่านเกณฑ์
⁃ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ทุกๆเดือน
⁃ จนท.ออกติดตามเยี่ยมทุกๆเดือน
#คร.
_ สุ่ม HI พบ1หลังคาเรือนในโอ่งน้ำดื่ม ผ่านเกณฑ์ พบว่า มีทรายอะเบททุกหลังคาเรือน
_การส่งรายงานเบิกวัคซีน ตั้งเป้าไม่ตรงจำนวนผู้รับบริการ
_มี sport map และมีคำสั่งแต่งตั้ง มีแผนออกปฏิบัติงาน
_ขาดSI2 ปีนี้มีสนับสนุนให้ รพ.สต.สำรวจเป้หมายร้านค้า ไว้เลย ใช้แบบ นบ01ในการคัดกรองผู้สัมผัสโรค

#Home health care พี่เตี้ยฝากติดตามประเมินทุก รพ.สต.

#ฝ่ายยุทธศาสตร์
-KPI ยังไม่ส่งรายงาน
-สรุปงบกองทุนตำบล ปี 59 มีการสรุปเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งการรายงานผ่าน web สปสช.
-แผนกองทุนตำบลปี60 มีแล้ว รอการอนุมัติจาก อบต.
-รายงานประกันสังคมทำได้ดี
-งานวิจัยให้ต่อยอดและขยายให้รพ.สต.อื่นๆโปรแกรมติดตามวัคซีน
-รายงาน400ส่งครบทุกเดือนและทันเวลา
-แก้ไขสิทธ์ว่างทำได้100%
-IT การส่งUbno sysytem รพ.สต.โนนสูง ยังส่งไม่สม่ำเสมอ
-การกรอกรายงานความครอบคลุมทุกตัวพบว่าการกรอกข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเช่นการฝากครรภ์และข้อมูลวัคซีน
-การอัพเดทJHCIS เป็นปัจจุบัน

#ฝ่าย สสม./สบส.
-การส่งรายงานการปฏิบัติงานของ อสม. มีการส่งรายงานแต่รายละเอียดไม่ครบ เกี่ยวกับวัน/เดือน/ปี,หมู่อะไร,ประจำเดือนไหน
-รายงานสรุปให้ สสอ. แต่ละเดือนยังไม่ส่ง
-ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ส่งข้อมูลเพื่อกรอกรายงานใน web แล้ว
-การส่งใบสำคัญรูปที่9 ส่งแล้ว
-ลงข้อมูล อสค. ลงข้อมูลแล้ว แต่แนะนำเพิ่มเติม คือให้ทะเบียน อสค. แต่ละปีไว้
-ทะเบียน อสม. ยังไม่มี และให้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน

นภาพร_ยุทธศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม, 2021 | | namyuensso

14.2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

**กดลูกศรชี้ ขึ้นลง เพื่อเลื่อนหน้า

eb14.2
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

สสอ.น้ำยืนจัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอน้ำยืน” ประจำปี2560 รุ่นที่1 ณ ค่ายอุทุมพรเขต ค่ายสิงห์ดำ

โพสเมื่อ: 26 มกราคม, 2017 | | namyuensso

f62

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ 2560 สสอ.น้ำยืน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอน้ำยืน” ประจำปี 2560 รุ่นที่1 ณ ค่ายอุทุมพรเขต ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยอดรวมผู้เข้าอบรมวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 87 คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”