กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเหล่า-กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ: 26 ธันวาคม, 2023 | | namyuensso

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอน้ำยืน ,นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ,นายบุญถือ พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ,หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน , อสม. ,พ่อค้า และประชาชนอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเหล่า-กาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อำเภอน้ำยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน สรุปจำนวนผู้รับบริการ ดังนี้
1. ประสงค์บริจาคโลหิต 310 คน แยกเป็นตำบล ดังนี้
ตำบลยาง 21 คน
ตำบลเก่าขาม 25 คน
ตำบลยางใหญ่ 24 คน
ตำบลโซง 39 คน
ตำบลโดมประดิษฐ์ 46 คน
ตำบลบุเปือย 20 คน
ตำบลสีวิเชียร 41 คน
อื่นๆ 12 คน
นศท.จาก ร.ร.น้ำยืนวิทยา , โดมประดิษฐ์วิทยา และน้ำขุ่นวิทยา 82 นาย
2. ผ่านการคัดกรองได้เลือด 185 ยูนิต แยกตามหมู่เลือด ได้แก่
หมู่เลือด A จำนวน 38 ยูนิต
หมู่เลือด AB จำนวน 11 ยูนิต
หมู่เลือด B จำนวน 73 ยูนิต
หมู่เลือด O จำนวน 63 ยูนิต
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน