อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน, 2023 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

#อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City
#สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke
#นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 450 คน ออกกำลังกายก่อนเปิดการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สนับสนุนให้กลุ่มผู้นำชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้อำเภอน้ำยืนเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง คนสุขภาพดี อย่างยั่งยืน ต่อไป
#ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรออกกำลังกายจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน, รพ.สต.โนนสูงและรพ.สต.ปลาขาว
#คน..น้ำยืน มั่นยืน อายุยืน..

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป แจ้งเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.น้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดตั้งชมรม SSO NAMYUEN STRONG MODEL พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระดับ คปสอ. สู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมพิธีวันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบ 67