สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โพสเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์, 2024 | | namyuensso

วันที่ 31 มกราคม 2567

นายสากล  สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมี นายอาทิตย์ บุษบา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. อำเภอน้ำยืน ที่ ๘ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลยาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดป่าจันทรังษี บ้านโนนเรืองศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด จำนวน ๓๐๐ คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน