โครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567

โพสเมื่อ: 25 ตุลาคม, 2023 | | namyuensso

24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คปสอ.น้ำยืน จัดอบรมโครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมนารายณ์ รพ.น้ำยืน โดยนายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สสอ.น้ำยืน / รพ.น้ำยืน จัดอบรมโครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการ
ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ปีงบประมาณ 2567

วิทยากร บรรยาย โดย นายสิทธิชัย ทะคำวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.น้ำยืน

เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

– ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

– ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ

– ผู้รับผิดชอบงานANC

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามมาตรฐานที่กองวัคซีนกรมควบคุมโรคกำหนด และเพื่อลดการระบาดของโรคที่เป็นอุบัติใหม่อุบัติซ้ำได้ และลดอัตราการป่วยการเสียชีวิต

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน