นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม

โพสเมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2024 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดบ้านซำหวาย ม.3 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
ร่วมทำบุญตักบาตรนมจืดและร่วมกิจกรรมพิธีลงนามMOU เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้ธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของประกอบด้วยข้าวสาร และอาหารแห้งจากการตักบาตร มอบแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน 8 ครัวเรือน โดยมีนายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ประธานในพิธี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ นายก อบต.สีวิเชียร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 200 คน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานส่วนราชการในวาระทางด้านสาธารณสุข สสอ.น้ำยืนเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดและบรรยายเรื่องแนวทางการบำบัดยาเสพติด สสอ.น้ำยืนงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเหล่า-กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่องอานม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยบอน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลที่บริเวณช่องอานม้าและร่วมต้อนรับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน

โพสเมื่อ: 1 พฤศจิกายน, 2023 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในโดยมีนายบุญถือ พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.น้ำยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารได้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานส่วนราชการในวาระทางด้านสาธารณสุข สสอ.น้ำยืนเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดและบรรยายเรื่องแนวทางการบำบัดยาเสพติด สสอ.น้ำยืนงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเหล่า-กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่องอานม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยบอน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลที่บริเวณช่องอานม้าและร่วมต้อนรับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป