นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน

โพสเมื่อ: 1 พฤศจิกายน, 2023 | | namyuensso

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในโดยมีนายบุญถือ พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.น้ำยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารได้

ข่าวล่าสุด
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานส่วนราชการในวาระทางด้านสาธารณสุข สสอ.น้ำยืนเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดและบรรยายเรื่องแนวทางการบำบัดยาเสพติด สสอ.น้ำยืนงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเหล่า-กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่องอานม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยบอน