นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน

โพสเมื่อ: 1 พฤศจิกายน, 2023 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในโดยมีนายบุญถือ พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.น้ำยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารได้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป แจ้งเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.น้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดตั้งชมรม SSO NAMYUEN STRONG MODEL พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระดับ คปสอ. สู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมพิธีวันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบ 67