นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน

โพสเมื่อ: 1 พฤศจิกายน, 2023 | | namyuensso

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในโดยมีนายบุญถือ พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.น้ำยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายในและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารได้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”