พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน, 2023 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

6 พฤศจิกายน 2566

นายสากล  สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ,นายบุญถือ  พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จัดทำพิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุข อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สู่การปฏิบัติ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ณ ห้องประชุมคีรีบรรพต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 93 คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป แจ้งเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.น้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดตั้งชมรม SSO NAMYUEN STRONG MODEL พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระดับ คปสอ. สู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมพิธีวันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบ 67