พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน, 2023 | | namyuensso

6 พฤศจิกายน 2566

นายสากล  สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ,นายบุญถือ  พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จัดทำพิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุข อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สู่การปฏิบัติ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ณ ห้องประชุมคีรีบรรพต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 93 คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน