OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสเมื่อ: 11 ตุลาคม, 2016 | | namyuensso

f18

OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4009 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4430 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_7528 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_8254

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
โหลดอนุมัติค่าเสื่อมปี 61 คู่มือ รพ.สต. 5ดาว 5ดี ปี61 แผ่นพับยุทธซาสตร์ชาติ20ปี_PA61 PDF ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ สสจ.อุบลฯ 60-64 ทีม srrt ระดับอำเภอน้ำยืนและระดับตำบลง ทำกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดหมู่บ้าน กำจัดยุงลาย นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ฝ่ายยุทธศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ สสอ.น้ำยืน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. นายสากล สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ ส.อ.รัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ป.อาวุโส เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอต้นแบบ