OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสเมื่อ: 11 ตุลาคม, 2016 | | namyuensso

f18

OD พัฒนาศักยภาพบุคลากร

od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4009 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_4430 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_7528 od-2559-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99_8254

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
"เซียมซี ซ่อมใจ" นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”