นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม

โพสเมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2024 | | namyuensso
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดบ้านซำหวาย ม.3 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
ร่วมทำบุญตักบาตรนมจืดและร่วมกิจกรรมพิธีลงนามMOU เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้ธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของประกอบด้วยข้าวสาร และอาหารแห้งจากการตักบาตร มอบแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน 8 ครัวเรือน โดยมีนายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ประธานในพิธี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ นายก อบต.สีวิเชียร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 200 คน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน