สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน

โพสเมื่อ: 21 มกราคม, 2024 | | namyuensso

วันที่ 18 มกราคม 2567

นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมเสวนาสภากาแฟ อำเภอน้ำยืน ครั้งที่ 1/2567 ณ บ้านพักท่านนายอำเภอ โดยการนำของ นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่านที่ปรึกษา สส. ท่าน สอบจ. ท่าน นายกทต. นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะฯ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำยืน โดย สนง.สสอ.น้ำยืน และ รพ.น้ำยืน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ,วาระ งานพอ.สว.,งานTo be number one ,การดำเนินงาน OVCCA/การสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล,งาน พอ.สว., งานเต้นแอโรบิคงานศาลฯ ปี 2567

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน