สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานส่วนราชการในวาระทางด้านสาธารณสุข

โพสเมื่อ: 21 มกราคม, 2024 | | namyuensso

วันที่ 18 มกราคม 2567

นายสากล  สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกับท่านนายอำเภอตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานส่วนท้องถิ่นพร้อม หน.ส่วนราชการ ที่เทศบาลตำบลโซง และเทศบาลน้ำยืนนำวาระแจ้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติงาน

การดำเนินงานบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล Ovcca, งานสาธารณสุขมูลฐาน, งาน พอ.สว./To be number one, 25 มกราคม 2567 รับการประเมินกำนันยอดเยี่ยม ตำบลโซง, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข หมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
รพ.สต.ยางใหญ่ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รพ.สต. ตาโม ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี 2567 รพ.สต.ปลาขาว จัดโครงการแก้ปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปี 2567 รพ.สต.ปลาขาว ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี รพ.สต. โนนสูง ยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID และคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี,ซี นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอน้ำยืน