ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สสอ. รพ.สต.น้ำยืน ร่วมออกกำลังกายประจำวันพุธ ตามนโยบายนายกฯ

โพสเมื่อ: 7 ธันวาคม, 2016 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

f51

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. สสอ. น้ำยืน และ รพ.สต.น้ำยืนทุกแห่ง ร่วมออกำลังกายตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ณ ลานกีฬา สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน และ นายสากล สีทากุล ร่วมเปิดพิธีออกกำลังกาย และบุคลากรร่วมใจออกกำลังกายเพื่อ ความสมัคคี สุขภาพดี

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

นิเทศงานระดับ คปสอ.1/2560 ณ รพ.สต.โนนสูง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม, 2017 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

f68

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายชวน จันทร์เลื่อนสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนได้เดินทางร่วมพบปะพูดคุยในงานประเมินในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำยืน ได้เดินทางนิเทศงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเครือข่ายสาธารณสุข ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นเหมือนญาติพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

สรุปนิเทศงานระดับ คปสอ.1/2560

ภาคเช้า รพ.สต.โนนสูง วันที่ 28 ก.พ.2560
#หัวหน้าชวน
– วันอสม.แห่งชาติวันที่28/2/17ค่าหัว200฿/คน ขาดงบประมาณ ขอสบทบจากอสม.
⁃ KPI หลายตัวของอำเภอน้ำยืนไม่ผ่านจังหวัดจะตัดยอด6/3/17ผลงานเรายังต่ำให้เร่งผลงานและกรอกข้อมูลเพื่อเร่งผลงานก่อนตัดยอด
⁃ ส้วมผู้พิการ,มาตรฐานHAS
⁃ ตัวชี้วัด ที่ควรเร่งผลงานกรอก คือสมดีสมส่วน รพ.สต.โนนสูงได้40%
⁃ งบลงทุน รพ.สต.โนนสูง ปี 2561 ระดับจังหวัด น่าจะได้งบสร้าง รพ.สต.ใหม่ ให้พื้นที่หาสถานที่ในการก่อสร้างอาคาร
⁃ รพ.สต.โนนสูง มีผลงานดี บุคลากรมีครบมี พร้อมในการทำงาน .
#ฝ่ายบริหาร
⁃ คนเงินของ
⁃ พัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ
⁃ สิ่งก่อสร้าง เตรียมสร้างอาคารแห่งใหม่
⁃ การจำหน่ายพัสดุประจำปี
⁃ GL ฝากให้ส่งให้ทันเวลา บริหารจัดการควรมีการทำรายให้เสร็จก่อนกรอก
⁃ ITAการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรควรมีความรับรู้และกระบวนการในการทำงาน
⁃ แฟ้มบันทึกงานทำงานของบุคลากร (Portfolio)ใน รพ.สต. ควรมีทุกคนเพื่อบันทึกความก้าวหน้าด้านต่างๆ เช่น การอบรม,ลาศึกษาต่อ,ความรู้เรื่อง Lab
⁃ การออกรายงาน 404,407รายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน
⁃ การขีดคร่อมเช็คทะเบียนจ่ายเช็ค ต้องมีผู้เซ็นต์รับ ทั้งต้นขั้วเช็คด้วย เพื่อยืนยันการรับเช็ค (ในนามร้านค้าให้ขีดคร่อม2เส้น)
⁃ ทะเบียนรายงานเช็คยังไม่เรียบร้อย
⁃ ใบสำคัญรับเงินเอกสารยังไม่เรียบร้อย
-การส่งงบทดลอง ส่งทันเวลา
#NCD รพ.น้ำยืน
⁃ ชื่นชม จนท.โนนสูง ในการดำเนินงานNCD
⁃ ปัญหาในพื้นที่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการงบประมาณช้าจาก อบต.โดมประดิษฐ์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
⁃ DM ,HT มีปัญหาในการติดตามผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ระบบการติดตามยังไม่มีแผนที่ชัดเจน
⁃ CVD RISK ผลงานยังต่ำ
⁃ ชื่นชมที่มีนวัตกรรมในการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การมอลของรางวัลให้ และฝากลงบันทึกข้อมูลให้ทันเวลา
⁃ สื่อการให้ความรู้ สื่อการสอนผู้ป่วยDMยังขาดสื่อ รพ.น้ำยืน จะประสานขออุปกรณ์ให้
⁃ ผู้ป่วยDM กลุ่มสีแดงยังทานยาไม่ถูกต้องฝากติดตามแก้ปัญหา
⁃ LAB เดือน พย.59 หายยกชุดทาง รพ.จะติดตามหาสาเหตุอีกครั้งมีปัญหาที่ระบบไหน
⁃ HbA1C ได้รับงบ180,000฿.ในการตรวจเจาะเป้าหมายตรวจคือคนไข้กลุ่มกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลือง
#งานIC
⁃ รพ.สต.พัฒนาพื้นที่แบ่งโซนได้เป็นสัดส่วนดีขึ้น
⁃ รพ.สต.ติดดาวจะประเมินตามเกณฑ์
⁃ คปสอ.ทำโครงการ รองรับอบรมงานวิชาการ IC จะดำเนินการอบรม ในรพ.สต.และโรงพยาบาล จะแยกอบรม ระหว่างการดำเนินงานใน รพ./รพ.สต. และมีงานLab เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ได้งานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. และพนักงานบริการใน รพ.สต.เข้าร่วมประชุม กำหนดการอบรม คือเดือนพฤษภาคม60
⁃ คู่มือยังใช้เล่มเดิม ปี 2556 เนื่องจากอุบลจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี (ไม่พบคู่มือแล้ว จะจัดทำคู่มือให้ใหม่)
⁃ สร้างกลุ่มLine ICและคุณภาพงานLab ให้ สสอ.รวบรวมสมาชิกแยกออกมาเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงานหลักเพื่อเป็นช่องทางประสานงานที่ง่ายขึ้น
⁃ แบบแปลน รพ.สต.ควรมีระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามา
⁃ มาตรฐานงาน IC รพ.สต.โนนสูงทำได้ดี
#เภสัชกร <พี่เตี้ย>
⁃ แบบประเมินมาตรฐานเภสัชกรรม ปฐมภูมิเขต10และแบบประเมินมาตรฐานเภสัชกรรม รพ.สต.ติดดาวให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์
⁃ การบริหารจัดการคลังยาวัคซีนมีบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอทำได้ดีอุณหภูมิอยู่ที่เกณฑ์ปกติถือว่าดีมาก
⁃ การจัดวางวัคซีน ถูกต้องตามมาตรฐาน
⁃ มีการทำสต็อกวัคซีนการใช้ก่อนใช้หลัง แต่ขาดสมุดลงล๊อตติดตามวัคซีน
⁃ ขาดระบบฉุกเฉินกรณีเกิดไฟฟ้าดับ แผนผังห่วงโซ่ความเย็น
⁃ เฝ้าระวังวัคซีนวันหมดอายุ Over stock ว3/1 ข้อมูลไม่ถูกต้อง รายงานไม่ถูกต้องมีการลงเป้าหมาย ไม่เหมาะสมกับจำนวนที่ฉีด
⁃ การลงJHCISฝากเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง
⁃ คลังยาควรมีกุญแจล๊อคห้อง(ควรแยกจาก Sub stock) เพื่อป้องกันการสูญหาย
⁃ 5ส. มีป้ายชัดเจน
⁃ ยา Over stock ได้แก่ Ibuprofen ยาน้ำบางตัว ไม้พันสำลี เข็มเกือบทุกเบอร์ ฝากดูรายงานการเบิกยาเอกสารและจำนวนยาในคลังไม่ตรงกันควรเช็คคงคลังยาก่อนเบิกเพื่อให้ยอดตรงกัน
⁃ มีแผนผังยาหมดอายุ ดีมากแต่ควรทำให้ต่อเนื่องและทำให้ชัดเจน ทำสีเตือนแยกให้ชัดเจน
⁃ เอกสารการเบิกจ่ายขาด ภ003เห็นแต่ ภ001คงคลังยาไม่มีการลงและเช็คยอดที่จริงเพื่อควบคุมการเบิกจ่าย การเซ็นต์เอกสารไม่ครบถ้วนควรเช็คให้ครบทุกครั้งในการเบิกยา
⁃ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วย ไม่มีการเขียน Family Folder
⁃ ASU, RDU การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วง,ผู้ป่วย URI ยังไม่ผ่านเกณฑ์
⁃ การเฝ้าระวังตรวจสอบร้านค้าร้านชำและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฝากพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาที่ผสมDexza กินแล้วไตวายเสียชีวิต กรณีพื้นที่รอยต่อ เช่น ช่องจอม ช่องสะงำ ช่องอานม้า
# Lab พี่เปรียว
⁃ จนท.ยังไม่เคยได้รับการอบรมความรู้ ในด้าน Lab
⁃ สถานที่เครื่องมือถือว่าดี
⁃ ขาดนาฬิกาจับเวลา
⁃ ขาดขั้นตอนการทำลายสิ่งส่งตรวจ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ,Tube
⁃ IQC มีการสมัครทุก รพ.สต.แล้ว ยังขาด EQA
⁃ คู่มือส่ง Lab
# NCD น้อยจ๋า
⁃ งานตรวจคัดกรองสุขภาพ รพ.สต.โนนสูงควรเร่งรัดผลงานให้ทัน ร้อยละ90 ตอนนี้ได้ 30%
⁃ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลงานโนนสูงผ่าน
⁃ เร่งรัดการตรวจเต้านมด้วยตัวเองให้บันทึกใน Special PP
⁃ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำได้ดี
⁃ ความดันตรวจตาตรวจเท้าทำได้ดี
⁃ CVD Risk ควรลงใน Special PP และ NCD Screen
⁃ คัดกรองไตเรื้อรังต้องเร่งดำเนินการ
⁃ จากการสุ่ม สำรวจร้านค้าร้านชำ พบยาอันตรายยังมีอยู่และเครื่องสำอางค์ผิดกฎหมาย ,ขนมที่ไม่มีเลข อย.
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไม่มีโฆษณาโชว์
#ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิตและทันตสาธารณสุข
⁃ ชื่นชมแฟ้มผลงานตามตัวชี้วัด
⁃ มีงานคัดกรองเป้าหมายจิตเวชผลงานของ รพ.สต. ควรลงวันที่ในการคัดกรองในทุกๆเดือน
⁃ ชื่นชมมีแผนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
⁃ งานยาเสพติด ทำได้ดี
⁃ To be number one ฝากประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
⁃ งานEQ 3-5ปี มีการดำเนินงานครบทุก ศพด. และจัดกิจกรรมร่วมกับครู
⁃ การประเมิน IQ ไม่ต่ำกว่า 100 ทีมระดับอำเภอจะลงหลังนิเทศงานเสร็จ
⁃ ผู้พิการมีการดำเนินงานเป็นปัจจุบันการส่งรายงานยังล่าช้า
⁃ การคัดกรองต้อกระจกผลงาน รพ.สต.โนนสูงผ่านเกณฑ์แนะนำทำทะเบียนคัดกรองด้วย
⁃ งานทันตสาธารณสุข ผลงานอำเภอเรายังต่ำ ขอแนะนำการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยทุกรายและกรอกผลงานผ่านJHCIS ผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือการจัดบริการ6เป้าหมาย14กิจกรรมให้เร่งผลงาน
#แพทย์แผนไทยและงานเยี่ยมบ้าน
⁃ มีการลงบันทึกข้อมูลได้ดีห้องแพทย์แผนไทยการจัดห้องได้ดีและเป็นสัดส่วน มีการลงผลงานได้ดี
⁃ ยาสมุนไพรมีจำนวนมาก เช่น อบเชย ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร แนะนำให้นำออกมาใช้
⁃ การนวดอบประคบผลงานผ่านเกณฑ์
⁃ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ทุกๆเดือน
⁃ จนท.ออกติดตามเยี่ยมทุกๆเดือน
#คร.
_ สุ่ม HI พบ1หลังคาเรือนในโอ่งน้ำดื่ม ผ่านเกณฑ์ พบว่า มีทรายอะเบททุกหลังคาเรือน
_การส่งรายงานเบิกวัคซีน ตั้งเป้าไม่ตรงจำนวนผู้รับบริการ
_มี sport map และมีคำสั่งแต่งตั้ง มีแผนออกปฏิบัติงาน
_ขาดSI2 ปีนี้มีสนับสนุนให้ รพ.สต.สำรวจเป้หมายร้านค้า ไว้เลย ใช้แบบ นบ01ในการคัดกรองผู้สัมผัสโรค

#Home health care พี่เตี้ยฝากติดตามประเมินทุก รพ.สต.

#ฝ่ายยุทธศาสตร์
-KPI ยังไม่ส่งรายงาน
-สรุปงบกองทุนตำบล ปี 59 มีการสรุปเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งการรายงานผ่าน web สปสช.
-แผนกองทุนตำบลปี60 มีแล้ว รอการอนุมัติจาก อบต.
-รายงานประกันสังคมทำได้ดี
-งานวิจัยให้ต่อยอดและขยายให้รพ.สต.อื่นๆโปรแกรมติดตามวัคซีน
-รายงาน400ส่งครบทุกเดือนและทันเวลา
-แก้ไขสิทธ์ว่างทำได้100%
-IT การส่งUbno sysytem รพ.สต.โนนสูง ยังส่งไม่สม่ำเสมอ
-การกรอกรายงานความครอบคลุมทุกตัวพบว่าการกรอกข้อมูลยังไม่ครอบคลุมเช่นการฝากครรภ์และข้อมูลวัคซีน
-การอัพเดทJHCIS เป็นปัจจุบัน

#ฝ่าย สสม./สบส.
-การส่งรายงานการปฏิบัติงานของ อสม. มีการส่งรายงานแต่รายละเอียดไม่ครบ เกี่ยวกับวัน/เดือน/ปี,หมู่อะไร,ประจำเดือนไหน
-รายงานสรุปให้ สสอ. แต่ละเดือนยังไม่ส่ง
-ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ส่งข้อมูลเพื่อกรอกรายงานใน web แล้ว
-การส่งใบสำคัญรูปที่9 ส่งแล้ว
-ลงข้อมูล อสค. ลงข้อมูลแล้ว แต่แนะนำเพิ่มเติม คือให้ทะเบียน อสค. แต่ละปีไว้
-ทะเบียน อสม. ยังไม่มี และให้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน

นภาพร_ยุทธศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ: 25 มีนาคม, 2019 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

**********************

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบ

**********************

pic053
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สสอ.น้ำยืนร่วมเปิดโครงการ “พัฒนานักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ” (Care Giver) ประจำปี 2560

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม, 2017 | | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

f67

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายชวนจันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอน้ยืน ร่วมเปิดโครงการ “พัฒนานักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ” (Care Giver) ประจำปี 2560 โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรม 4 วัน ซึ่งรายละเอียดแสดงดังรูปด้านล่าง ที่แนบมาพร้อมนี้

401873

16996449_1340350032698098_2479643829690885192_n 16997856_1340349989364769_1180785101555343415_n 17022127_1340349992698102_5775978410229230788_n 17022165_1340350036031431_178376022085232376_n 17022188_1340349959364772_5482270547242191685_n S__4653069 S__4653075 S__4653076

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน