สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใช้คุณธรรม

สสอ.น้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดตั้งชมรม SSO NAMYUEN STRONG MODEL

นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำยืน จำนวนทั้งสิ้น 93 อ่านเพิ่ม…


7 พฤศจิกายน, 2023 | | ไม่มีความเห็น | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน

6 พฤศจิกายน 2566 นายสากล  สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ,นายบุญถือ  พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน อ่านเพิ่ม…


7 พฤศจิกายน, 2023 | | ไม่มีความเห็น | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke

#อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City #สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke #นายวิทยา มุลน้อยสุ อ่านเพิ่ม…


2 พฤศจิกายน, 2023 | | ไม่มีความเห็น | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการ อ่านเพิ่ม…


1 พฤศจิกายน, 2023 | | ไม่มีความเห็น | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์

ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระดับ คปสอ. สู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2567

24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.     คปสอ.น้ำยืน จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายระดับ คปสอ.สู่การปฏิบัติ ใ อ่านเพิ่ม…


25 ตุลาคม, 2023 | | ไม่มีความเห็น | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ | วุฒิศักดิ์ ทองมนต์


ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป แจ้งเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.น้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดตั้งชมรม SSO NAMYUEN STRONG MODEL พิธีลงนามคำรับรอง (MOU) การปฏิบัติราชการ และประชุมประจำเดือน อำเภอน้ำยืน เมือง Healthy City สนับสนุนกิจกรรม Walk Run Bike คนไทย ไร้ Stroke นายสากล สีทากุล สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดการประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ และงานควบคุมภายใน ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระดับ คปสอ. สู่การปฏิบัติ ในการดำเนินงาน NCD ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการอบรมแนวการให้บริการวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืนร่วมพิธีวันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบ 67
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำยืน
เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
จังหวัด อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1109 มือถือ. 095-612-7865
Copyright © 2016 namyuensso. All Rights Reserved. Powered by WordPress & Design Template By Mr.Wuttisak Thongmon