ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดปี 2560 และพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติราชการ สสอ.น้ำยืน

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน, 2016 | | namyuensso

f36

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559