ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดปี 2560 และพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติราชการ สสอ.น้ำยืน

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน, 2016 | | namyuensso

f36

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
ครงการซ้อมแผนตอบโต้โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ชายแดนของโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ตรวจแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค( COVID-19) ตรวจแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค( COVID-19) ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค โดยนายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ระบบจองคิวแพทย์แผนไทย สสอ.น้ำยืน แผนโครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 63 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 เอกสารการประชุมถ่ายทอด นโยบายสู่การปฏิบัติ