ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

Link Web ที่เกี่ยวข้องในงาน Claim 2567
อ่าน 3613 ครั้ง
ธันวาคม 19, 2023, 02:13:17 AM
*1 สปสช.ออนไลน์
https://www.nhso.go.th/page/online_service
*2 Facebook สปสช.
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/
*3 Web NEW Authen
https://authenservice.nhso.go.th/authencode/#/login
*4 Web NEW E-Claim บันทึกข้อมูลเบิก
https://eclaim.nhso.go.th/Client/login
*5 Web E-claim
https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/main/MainWebAction.do
*6 OP/PP Individual Records
https://op.nhso.go.th/op/main/MainWebAction.do
*7 รายงานระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer)
https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary
*8 ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (สำหรับสร้าง QR Code ในการ Scan เพื่อ Authen)
http://cpp.nhso.go.th/CPP/
*9 KTB
https://www.healthplatform.krungthai.com/healthPlatform/login
*10 ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS)
https://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf
*11 ppaudit
https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/
*12 Drug Catalogue
http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue
*13 Moph-IC
https://cvp1.moph.go.th/dashboard
*14 Moph Claim
https://claim-nhso.moph.go.th/nhso/
*15 ประกันสังคม
https://cs5.chi.or.th/ssopupload/Main
*16 หมอพร้อม Digital ID
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
*17 MOPH IDP Center (สำหรับกำหนดรายชื่อและอุปกรณ์ผู้พิสูจน์ตัวตนสำหรับหมอพร้อม)
https://phr1.moph.go.th/idpadmin
*18 หมอพร้อม Moph ID
https://moph.id.th/login

อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
*19  HPV Vaccine Dashboard ส่วนกลาง
https://dashboard.manageai.co.th/vaccine/

บันทึกการเข้า